1000 kvm mark

Marken är lämplig för avställning av större objekt.

Skriv gärna vad du önskar förvara.

Platsen på kartan visar Norrtälje, och marken finns ungefär 10 minuter därifrån.

Betalning sker löpande kvartalsvis om inte annat överenskommet.

Gäst ansvarar för bortforslande av objekt och städning vid avslutande av kontrakt. Om gästen ej uppfyller detta får denne bekosta städtjänst eller liknande.

Storlek i kvadratmeter: 1000.0
Tillgång:
Fullständig tillgång (t.ex. egen nyckel)
Begränsad tillgång (meddela värden i förväg)
Utrymmet passar för:
Flyttlådor
Möbler
Bil
Båt
Cykel
Kläder
Motorcykel
Husvagn/Husbil
Stora prylar
Annat