1000 kvm mark

Marken är lämplig för avställning av större objekt.

Skriv gärna vad du önskar förvara.

Platsen på kartan visar Norrtälje, och marken finns ungefär 10 minuter därifrån.

Betalning sker löpande kvartalsvis om inte annat överenskommet.

Gäst ansvarar för bortforslande av objekt och städning vid avslutande av kontrakt. Om gästen ej uppfyller detta får denne bekosta städtjänst eller liknande.

Size in square meters: 1000.0
Accesss:
Full access (e.g. private key)
Limited Access (contact the host in advance)
Space suitable for:
Moving boxes
Furniture
Car
Boat
Bike
Clothes
Motorcycle
Caravan/RV
Mixed larger stuff
Other